Liepos 6 d. 21.00 val. Lietuvos himnas buvo giedamas:Nuotraukų fotogalerija

Nuotraukų foto galeriją rasite paspaudę ant šios nuorodos.ATSIŲSK NUOTRAUKĄ

Vardas, pavardė:*
Miestas:*
Adresas:*
El. paštas:*
Telefonas:*
*
*
*
Nuotrauka (iki 2MB):Galimi bylos tipai: jpg, jpeg, png, gif
Please leave empty:
0%

Nuotraukų naudojimo tvarka

1. Nuotraukose užfiksuoti vaizdai privalo atitikti teisės aktų reikalavimus.

2. Atsiųsdamas nuotrauką Dalyvis Organizatoriui neatšaukiamai neterminuotai suteikia šias teises į nuotrauką ir joje esantį savo atvaizdą:

2.1. savo nuožiūra atgaminti, parduoti, demonstruoti, spausdinti nuotrauką ir atvaizdą;

2.2. skelbti nuotrauką ir atvaizdą visuomenės informavimo priemonėse;

2.3. naudoti nuotrauką ir atvaizdą bet kokioje reklamoje;

2.4. nenurodyti nuotraukos autoriaus vardo;

2.5. savo nuožiūra keisti nuotrauką;

2.6. savo nuožiūrą naudoti nuotrauką kurdamas kūrinius;

2.7. savo nuožiūra perduoti nuotrauką ir visas ar dalį aukščiau išvardintų teisių tretiesiems asmenims.

3. Atsiųsdamas nuotrauką, Dalyvis patvirtina, kad nuotraukoje yra jo atvaizdas, jis turi teisę suteikti Organizatoriui visas aukščiau nurodytas teises į nuotrauką ir atvaizdą. Jei nuotraukoje yra trečiųjų asmenų, Dalyvis patvirtina, kad visi tretieji asmenys yra pilnamečiai, Dalyvis turi teisę suteikti visas aukščiau išvardintas teises į trečiųjų asmenų atvaizdus ir jas neatšaukiamai neterminuotai suteikia Organizatoriui.

4. Jei bet kokie tretieji asmenys dėl nuotraukos ir/ar atvaizdo panaudojimo Organizatoriui pareikš pretenzijas, Dalyvis įsipareigoja teisės aktų leidžiamais atvejais prisiimti šias pretenzijas vietoj Organizatoriaus ir atlyginti visą dėl to Organizatoriaus patirtą žalą.

 

Vėliavų laimėtojai bus atrinkti burtų keliu ir informuoti asmeniškai ne vėliau nei iki rupgjūčio 1 d.